اقتصاد برای مدیران

اقتصاد مدیریت یعنی کاربرد نظریه ها و روش های اقتصادی در بازرگانی و تصمیمات ارادی. اقتصاد مدیریت با علم اقتصاد و علوم تصمیم گیری ارتباط دارد. اقتصاد خرد به میزان زیادی تشریحی است به این معنا که سعی اقتصاد خرد تشریح چگونگی کارکرد اقتصاد است و اقتصاد مدیریت عمدتا تجویزی است، به معنای رسیدن به هدف خاصی در ایجاد مقررات ها و تکنیک ها.

این جمله بیانگر اقتصاد خرد است: “چگونه بنگاهی قیمت محصولاتش را تعیین می کند” و این جمله بیانگر اقتصاد مدیریت است:

بنگاهی چگونه باید تولیداتش را قیمت گذاری کند” .

یکی از جنبه های مهم مطالعه اقتصاد مدیریت پی بردن به رابطه بین بنگاه های اقتصادی و جامعه است. یکی از مشکلات اقتصاد بازار بدون قید بودن آن است که احتمالاً گروه های معینی قدرت اقتصادی زیادی کسب می کنند که به آن ها اجازه می دهد سهم بزرگی از ارزش تولید شده بنگاه ها را بدست آورند. رشد و کارایی در اقتصاد باید با اشتغال، فقرزدایی، کاهش نابرابری، توسعه انسانی و محیط زیست پایدار همراه باشد تا توسعه دست یافتنی شود.

مدیر باید از زندگی و مالکیت کسانی که تحت حاکمیتش زندگی می کنند محافظت کند و از مدیرهای امروزی اغلب خواسته می شود که بر تولید نظارت داشته باشند و آن را تابع مقررات خود کنند. قیمت برخی خدمات و کالاها را بالا ببرند و قیمت برخی دیگر را کاهش دهند.

پاسخ دهید

ایمیل آدرس شما منتشر نخواهد شد.بخش های لازم علامتگذاری شده اند *

*

Designed and Implemented
By S.R.Khademi